Profesionalizacija poslovanja​

Izgradite biznis onako kako on zaista treba da izgleda!​

Da li vaša firma funkcioniše tako da:

  •  svi rade sve

  • odgovornosti nisu podeljene i prebacuju se sa jednih na druge

  • ne znaju se ovlašćenja

  • vi ne znate koliko dugo ćete još moći da izdržite sav teret

  • sve se rešava u hodu i radi intuitivno

  • ne postoje formalni sistemi

  • ne postoje planovi

  •  slobodnog vremena gotovo da više i nemate

Ovakav način poslovanja vas može dovesti samo do određene tačke, dok ne dođete u situaciju totalnog haosa.
Pre nego što vas ovi problemi totalno potope, moraćete da profesionalizujete svoje poslovanje.

Korak unazad, da biste mogli da napravite nove korake unapred​!

Nekim ljudima se profesionalizacija čini kao korak unazad, jer mnogi od načina da se uvede red u haotičnu organizaciju zahtevaju da se uspori i da se neke stvari rade na standardizovan način. Međutim, kompanija je došla do tačke kada prirodna energija osnivača više nije dovoljna da bi se osigurali kontinuirano dobri rezultati. Velike napore jedne male grupe ljudi treba zameniti jasno definisanim i predvidljivim skupom aktivnosti sve većeg broja ljudi, koju rast organizacije i obima posla zahteva.

Kako se profesionalizuje poslovanje firme?​

Najpre je potrebno da se pravilno razumeju neke osnove o strategiji, što će omogućiti kreiranje strateškog plana razvoja firme. Definisanjem onoga što se želi postići, radi se na organizacionom dizajnu, kroz koji se definiše organizaciona struktura, kako bi biznis trebalo da radi kao grupa, koje su uloge potrebne da bi se upravljalo biznisom, kako je podeljena odgovornost između tih uloga, definišu se procesi unutar organizacije, definišu se metrike i nagrade, odnosno kako željeni rezultat izgleda, kako će progres biti meren na individualnom, timskom i kompanijskom nivou, kako će željeno ponašanje biti podsticano i kako će kultura biti ojačana, kao I koji ljudi će zauzeti koje pozicije. Na kraju, kako bismo omogućili što kvalitetniju decentralizaciju, definišemo proces kako unutar biznisa svi donose odluke, koji je posebno kreiran da smanji mogućnost greške na najmanju moguću meru.

Rad sa jednom kompanijom

Namenjen kompanijama koje su dovoljno razvijene da mogu da priušte individualni rad sa konsultantom

Grupni rad sa više kompanija

Namenjen kompanijama koje nisu dovoljno razvijene da priušte individualni rad sa konsultantnom. 

Rad se odvija u grupi na izdvojenoj lokaciji u četiri bloka po dva dana rada (petak i subota).

O konsultantu​

Đorđe Petrović je vlasnik holandske konsultantske kuće Companies Connected, izvršni direktor Holandsko-Srpske Privredne Asocijacije, konsultant na projektima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), autor serijala “Ja, Preduzetnik” i knjige “Savremena porodična kompanija”. Kroz karijeru je radio na projektima i sarađivao sa nekim od najvećih svetskih i holandskih kompanija, bio je angažovan od strane holandske države kao konsultant, a u poslednje dve godine aktivno radi sa kompanijama sa prostora bivše Jugoslavije. Ekspertiza mu je strateški menadžment i rad sa porodičnim kompanijama. Jedini je član ikada iz Srbije Strategic Management Society-ja.

Zašto je važno da ovo uradite?​

Obezbedite svojoj firmi mogućnost daljeg razvoja i izgradite stabilne temelje na kojima će rast moći da se desi, a da vas isti ne pregazi i da ono što ste mukotrpno gradili godinama ne nestane.

Broj firmi sa kojima radim je ograničen, prijavite se odmah za telefonski razgovor!

Nakon prijave, kontaktiraću Vas da vidimo da li je neki od programa primeren za Vas i Vašu kompaniju.